Truva savaşı aşk için mi yoksa güç için mi çıkan bir savaştır gelin beraber karar verelim.. Öncelikle karakterleri tanıyalım Achilles Achilles yunan ordusuna bağlı kendilerine Myrmidon (Mirmidon) dedikleri yani Yunanistan'ın en iyi askerlerinin bulunduğu grubun lideridir. Hector Hector ise Truvanın prensi Truva kralı Priam ya da Priamos'un...