Olasılık Üzerine Şaşırmışlıklarımız aslında alışmışlıklarımızdır.  Öyle ki sokak ortasında konuşan bir kedi ya da şarkı söyleyen tavşan görürsen aldırma. Uçan arabalar, bulutların üzerindeki evler ve solungaçları olan insanlar sana uzak gelmesin. Bir keresinde şöyle mırıldanan bir adam işitmiştim; "tüm bu olanlar ve olacak olanlar...