Beden Dilinin Psikolojiye Etkisi Dünya üzerinde her toplumda insan ilişkilerinde mesafe durumu büyük paya sahiptir. Bir kişinin birine yakın davranması, ona yakın yerde oturması, elini onun omzuna koyması bu iki insan arasında geçen ilişkiye yakınlık, güven ve sıcaklılık ekler. Beden dili bilerek ya da...