Tarih boyunca birçok filozof ve bilim insanı, düşünceleri ve yazdıkları yüzünden yaşadıkları toplumun büyük kesimi tarafından eleştirilere hatta işkencelere ve idama mahkum edilmiştir. Peki, bu ünlü kişilerin eleştirilmelerini sağlayan ve işkencelere maruz bırakan hatta idama kadar götüren bu düşünceler neydi? Gelin bu...